Pedagógiai és módszertani

tanácsadó

Tehetségek Magyarországa

A magyar köznevelésnek évszázadok óta elismerten fontos célja és feladata volt a tehetséggondozás. Sok munka és sok eredmény fűződik ehhez a területhez. Folyamatos odafigyelést, hatékony módszerek és szervezeti lehetőségek, támogatások kutatását igényli ez a tevékenység az oktatástól, neveléstől. Minden oktatási intézmény pedagógiai programjának fontos része a tehetséggondozás, de vajon tudnak-e elég hatékonysággal dolgozni, és eredményeket elérni?Mit nevezünk tehetségnek?

A jelenleg hatályos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározása: „kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik.”

Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. Lehet persze az a véleményünk is, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, csak segíteni kell neki, hogy megtalálja azt, amiben a legjobb. A tehetséggondozásnak ez a legnehezebb feladata, felfedezni azt a képességet, amit nevelni, gazdagítani kell, és nem pedig hagyni, hogy elkallódjon, hanem sikerre vinni. Így lesz valakiből munkáját szerető, elégedett ember, és a társadalom boldog tagja.

A tehetséggondozás közös ügyünk!

Mi a tehetséggondozás célja?

A tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos segítése.

A pedagógiában sokféle módszer működik a kiemelkedő képesség gondozására:
– speciális osztály,
– fakultáció,
– délutáni foglalkozások,
– hétvégi programok,
– nyári kurzusok,
– mentorprogram.

A feladat fontosságát emeli ki az a tény, hogy számos támogatott program jött létre a cél megvalósítására az idők folyamán:
– Nemzeti Tehetségpont
– Arany János Tehetséggondozó Program
– Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – MATEHETSZ
– Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
– Európai Tehetségközpont
– Nemzeti Tehetség Program
– Tehetségek Magyarországa
– Magyar Géniusz Program
– Tehetséghidak Program

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 1989-ben alakult meg, majd 2006-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége). Nagy jelentőségű volt 2000-től az Arany János Tehetséggondozó Programok indulása. A cél az esélyteremtés, a különböző szociális, gazdasági és kulturális hátterű gyerekeknek egyenlő esélyeket biztosító rendszer kialakítása.

Fontos lett az állami szerepvállalás. Az Országgyűlés 2008. december 4-én (a 126/2008-as számú határozatával) elfogadta a húsz évre szóló Nemzeti Tehetség Programot, belátva azt, hogy a tehetségnevelés segítése a nemzet egészének érdeke. Ez a határozat elkötelezettséget jelentett a tehetséges gyerekek, fiatalok folyamatos fejlesztésére, segítésére, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program koordinálására, a programok nyomon követésére létrehoztak egy szervezetet, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. Civil kezdeményezésre jött létre független szervezetként ugyancsak a program sikerét elősegítő szándékkal a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács az, ami iránymutató, szervező feladatokat vállalt.

A Nemzeti Tehetség Program szakmai irányítása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladata. A támogatás forrásait, céljainak megvalósítását a Nemzeti Tehetség Alapban rendelkezésre álló hazai forrás és az Új Széchenyi Terv keretében a tehetséggondozást szolgáló uniós forrás biztosítja. Az eszközök felhasználására a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tesz javaslatot. A Nemzeti Tehetség Program megvalósítása a kormány által kétévente elfogadott cselekvési tervnek megfelelően történik.

A program megvalósításában részt vesz még a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a MATEHETSZ, aminek célja, hogy támogassa a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezeteket, egyeztessék munkájukat, támogatási lehetőségek biztosításával segítsék a további fejlődést.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2009-ben kezdte el kiépíteni az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát. Az azóta eltelt időszakban több mint 1500 intézmény és szervezet segíti együttműködve a tehetséges fiatalokat. A hálózatosan dolgozó intézmények lehetőséget kapnak saját jó gyakorlatuk megosztására, s javíthatják mások tapasztalataival saját munkájuk színvonalát. Biztosított a szakemberek folyamatos továbbképzése.

Magyarország programja a tehetségek támogatására összhangban van az európai törekvésekkel. Ennek megfelelően 2011-ben éppen hazánk kezdeményezte, az Európai Unió soros elnökeként, hogy legyen egy európai szintű összefogás, és így jött létre az Európai Tehetségsegítő Hálózat.

Nagyszerű kezdeményezés a Tehetséghidak Program nevű, európai uniós támogatású, kiemelt projekt. Fő célkitűzései
– a tehetségsegítő programok módszertani gazdagítása,
– az egyéni személyiségtámogatás,
– a pályaorientáció,
– versenyek rendezése,
– uniós tapasztalatszerzés támogatása.

A projekt a második szakaszában tart.

A cikk teljes egészében elolvasható a Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

 

2019-04-16Martin JánosnéNeveléselmélet

cikk