Pedagógiai és módszertani

tanácsadó

Beiskolázunk

Nagy öröm, ha az iskolánkba túljelentkezés van. Pláne, ha a leendő elsősök körében. A beiratkozás adminisztratív nehézségeiről szól az alábbi cikk egy igazgató szemével.

Ha nem körzetes a gyerek…

A sokféle bonyodalom mellett egyáltalán nem mellékesen eljött az elsős nebulók beíratásának ideje is. Egy kétségbeesett édesanya azzal keresett meg, hogy ő most nem tudja, mit csináljon. Miért? Pannika az egyik hozzánk járó nebuló kistestvére, aki még óvodásként sokszor kísérte el a bátyját ilyen-olyan iskolai programokra. Addig-addig forgolódott az aulában és az osztálytermekben, mígnem tapasztalatokon alapuló határozottsággal kijelentette: ő bizony nem akar másik iskolába járni, mint ahová a bátyja! A család nem lepődött meg a dolgon, sejtették már, hogy így lesz. Nincs is ellenükre a dolog, elégedettek Pisti előmenetelével, biztos Panninak is jó lesz itt. Nem körzetes – sebaj, Pisti se a körzeti suliba jár, eddig is utazni kellett, hát mostantól majd két gyerekkel kell utazni. Ezzel tehát semmi baj.

Egy kistesó beíratása nem tűnik túl bonyolult dolognak még a jelenlegi helyzetben sem. Az EMMI 7/2020. (III. 25.) határozata részletesen szabályozza az eljárást – a rendkívüli helyzetet is figyelembe véve. Akkor hát hol a gond?

Március 1-jéig a kötelező felvételt biztosító iskolák megkapták a hozzájuk beíratandó gyerekek adatait. Ez nagyon hasznos, hiszen így tudják, kikre kellene számítaniuk. A szülők is megtalálhatják a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját a https://kir.hu/korzet keresőben. Ha véletlenül nincs internetes elérhetőségük vagy nem járatosak a kereső használatában, akkor biztosan kapnak segítséget az óvodától vagy a családsegítőtől.

Pisti és Panni szüleivel nem ez a helyzet, ők minden nehézség nélkül meg tudták nézni, lakóhelyükből következően hová kellene beíratni Pannit. Ha nem akarnának mást, akkor nem is volna semmi különösebb tennivalójuk. Legfeljebb az iskola honlapjáról megtanulni, hogyan megy a KRÉTA rendszeren keresztül történő elektronikus adategyeztetés, és ezt május 21-ig meg is tennék. Ez őnekik valószínűleg nem okozna különösebb nehézséget, ám meglehet, hogy ha az internetes elérhetőséggel nem rendelkező vagy a KRÉTA használatába nehezen beletanuló szülőről volna szó, akkor bizony ismét elkelne a segítség valahonnan. Mindenesetre a rendelet erre is gondolt: ha teljességgel kudarcba fullad a dolog, a szükséges egyeztetés a tanév elején személyesen is megtörténhet – a kivételes helyzetre való tekintettel.

Amennyiben a szülő nem a körzetes iskolába szeretné a gyerekét beíratni, akkor nyilatkoznia kell erről a szándékáról, és ezt a nyilatkozatot április 24-éig eljuttatni a választott, nem körzetes iskolának. A rendelet szerint a körzettel nem rendelkező általános iskolák 2020. április 6. és április 24. között iskolázzák be a hozzájuk beiratkozni kívánókat. A szabályozó kétségtelenül kiemeli, hogy a beiratkozás rendjét az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel kell megszervezni, azonban a határidők valahogy összecsúsztak. Ugyanis ebben a rendeletben az is olvasható, hogy a nem körzetes beiskolázású intézmény a szülő szándéknyilatkozatát figyelembe véve április 27-ig dönt a hozzá jelentkező nebuló felvételéről, amelyről tájékoztatni köteles a szülőt és a körzetes iskolát is. Április 24-e egy pénteki nap. Tehát a szülőnek legkésőbb péntekig kell nyilatkoznia, hogy valamely nem körzetes iskolába kívánja beíratni a gyerekét, és az érintett nem körzetes iskolának hétfőn már értesítenie kell döntéséről a szülőt és a körzetes iskolát, ellenkező esetben a körzetes iskola kedden beírja a gyereket saját diákjai közé. A szülői nyilatkozat alapján tehát megszületett a döntés Panni felvételéről, így erről a körzetes iskolát és a szülőt is értesítjük. A szülőnek és a körzetes iskolának küldött értesítéssel párhuzamosan Pannit be kell írnunk a KIR rendszerbe is, természetesen. A nehézség mindössze annyi, hogy a beíratáshoz tudni kéne Panni KIR számát, amire eddig a családnak nem volt figyelme. Ezt a számot a körzetes iskola megkapta, mint a beiskolázásban elsődlegesen érintett intézmény, azonban Panni szülei nem ismerik ezt a fontos adatot. Természetesen nekünk, mint nem körzetes iskolának fogalmunk sem lehet erről a nyilvántartási számról, pedig nélküle nem lehet beíratni senkit, kis és nagyobb gyereket egyetlen magyar iskolába – így mihozzánk – sem. A szülő tehát még 27-én, hétfőn megpróbálja megtudni ezt a számot, hogy oda írathassa be a gyerekét, ahová szeretné és ahol fogadó készséget is talált. Jó lesz igyekezni ezzel, ugyanis ha nem kap értesítést a körzeti iskola 28-án, kedden, úgy beírja Pannit a saját tanulói közé, mint a pinty. Neki ugyanis rendelkezésére állnak ehhez az összes adatok, és a rendelet is erre kötelezi.

Ha egy kötelező beiskolázású iskola minden körzetébe tartozó kisdiákot felvett már, és még mindig van szabad kapacitása, akkor lehetősége van arra, hogy az április 28. után a hozzá benyújtott szülői kérelmek alapján május 21-ig további diákokat is fogadjon. A nem kötelező beiskolázású intézmények (értsd: nem állami fenntartású iskolák) számára a rendelet nem kínálja fel ezt a lehetőséget. Nyilvánvaló a törekvés, hogy mindenekelőtt az állami iskolákat „töltsék fel” diákokkal. Kérdés persze, hogy ha a szülőknek április 27-ig kellett nyilatkoznia arról, hogy a gyereküket máshová szeretnék beíratni, mint ahol kötelezően fogadnák őt, ellenkező esetben beírják őt a számára kijelölt körzeti iskolába, ahol már várják; nos, akkor honnan kerülhetnek elő azok a nebulók, akik még április 28. után is iskolát keresnek?

Fotó: zrinyiilona.hu

0000-00-00Kerényi MáriaIskolaszervezés

cikk