Pedagógiai és módszertani

tanácsadó

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét

A 2019. február 25. és március 1. közötti tanítási napok a „Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét keretében fognak zajlani az iskolákban.

 

A 2019. február 25. és március 1. közötti tanítási napok a „Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét keretében fognak zajlani az iskolákban. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjében meghatározott időpontokban hirdeti meg. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

2019-02-26Dr. Klész TiborNeveléselmélet

cikk